(SUBBED) DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO
Get Tickets
PG13
Masako Nozawa Toshio Furukawa Yuko Minaguchi
Showtimes

CineLux Almaden Café & Lounge

(SUBBED) DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO

Cast: Masako Nozawa, Toshio Furukawa, Yuko Minaguchi, Hiroshi Kamiya, Mamoru Miyano, Miyu Irino, Ryota Takeuchi
Director: Tetsuro Kodama
Reserved Seating Assistive Listening Device

(DUBBED) DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO

Cast: Masako Nozawa, Toshio Furukawa, Yuko Minaguchi, Hiroshi Kamiya, Mamoru Miyano, Miyu Irino, Ryota Takeuchi
Director: Tetsuro Kodama
Reserved SeatingEnglish Dubbed Assistive Listening Device
Close